Covid-19 geçirenlerde hastalığın bıraktığı etkilerin izi sürülüyor
Kocaeli Üniversitesinde 4 ay önce kurulan Post Covid Polikliniğinde, hastalığı geçiren 650 kişinin devam eden şikayetleri izlenerek, bunların giderilmesi için çözüm yolları aranıyor

Kocaeli Üniversitesinde 4 ay önce kurulan Post Covid Polikliniğinde, hastalığı geçiren 650 kişinin devam eden şikayetleri izlenerek, bunların giderilmesi için çözüm yolları aranıyor

Leave a Reply

Your email address will not be published.